e-hvtd v2.0 (9175)

祕傳 bí truyền
♦Truyền thụ trong vòng bí mật. ◇Thủy hử truyện : Yêm giá kỉ cá trận thế, đô thị bí truyền lai đích, bất kì đô bị thử nhân thức phá , , (Đệ bát thập thất hồi) Mấy trận thế này của ta đều được truyền thụ bí mật, không ngờ đều bị người này nhận ra hết.