e-hvtd v2.0 (9175)

碧落 bích lạc
♦Đạo gia cho rằng ở phương đông cao nhất trên trời có ráng xanh (bích hà ) bủa khắp. Nên gọi là bích lạc . Sau dùng để chỉ bầu trời. ◇Bạch Cư Dị : Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến , (Trường hận ca ) Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy (nàng) đâu cả.