e-hvtd v2.0 (9175)

眾口一詞 chúng khẩu nhất từ
♦Đông người nhưng một lời, có cùng quan điểm hoặc ý kiến.