e-hvtd v2.0 (9175)

百靈鳥 bách linh điểu
♦Một loại chim nhỏ hót hay (latin: Alaudidae, tiếng Anh: hormed lark).