e-hvtd v2.0 (9175)

百草霜 bách thảo sương
♦Khói bụi do củi, cỏ, nhiên liệu đốt cháy phát sinh. § Cũng gọi là môi đài , oa để môi , táo đột mặc .