e-hvtd v2.0 (9175)

百草 bách thảo
♦Phiếm chỉ các loài cây cỏ. ◇Cổ thi : Tứ cố hà mang mang, Đông phong diêu bách thảo , (Hồi xa giá ngôn mại ).