e-hvtd v2.0 (9175)

百花生日 bách hoa sinh nhật
♦Tương truyền ngày 12 hoặc 15 tháng 2 âm lịch là sinh nhật của trăm hoa. § Cũng gọi là hoa triêu .