e-hvtd v2.0 (9175)

百花王 bách hoa vương
♦Tức hoa mẫu đơn .
♦Biệt danh của cây thạch lựu .