e-hvtd v2.0 (9175)

百科辭典 bách khoa từ điển
♦Bộ từ điển tóm lược các kiến thức về khoa học, kĩ thuật, văn chương, nghệ thuật. ☆Tương tự: bách khoa toàn thư .