e-hvtd v2.0 (9175)

百日紅 bách nhật hồng
♦Tên khác của tử vi . § Cây mùa hè nở hoa tía hoặc đỏ, tới mùa thu mới tàn, nên có tên là bách nhật hồng .