e-hvtd v2.0 (9175)

百折不回 bách chiết bất hồi
♦Dù gặp nhiều trắc trở gian khổ vẫn kiên trì phấn đấu tới cùng. ◇Minh sử : Phù tiết nghĩa tất cùng nhi hậu kiến, như nhị nhân chi kiệt lực trí tử, mĩ hữu nhị tâm, sở vị bách chiết bất hồi giả hĩ , , , (Hà Đằng Giao Cù Thức Tỉ truyện luận ).
♦ ☆Tương tự: bách chiết bất nạo , bất khuất bất nạo , kiên nhận bất bạt . ★Tương phản: nhất quyết bất chấn .