e-hvtd v2.0 (9175)

百戰百勝 bách chiến bách thắng
♦Trăm trận đánh trăm lần thắng, đánh đâu thắng đó. Tỉ dụ thiện chiến. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ngô dữ nhữ đẳng, cộng cứ cao thành, nam lâm đại giang, bắc bối san hiểm, dĩ dật đãi lao, dĩ chủ chế khách; thử nãi bách chiến bách thắng chi thế , , , , , ; (Đệ bát thập ngũ hồi).