e-hvtd v2.0 (9175)

百合科 bách hợp khoa
♦Loài cây như hoa huệ.