e-hvtd v2.0 (9175)

百合 bách hợp
♦Cây sống nhiều năm, hoa trắng hoặc vàng, có củ. Còn gọi là hoa huệ. ◇Lục Du : Cánh khất lưỡng tùng hương bách hợp, Lão ông thất thập thượng đồng tâm , (Song tiền tác tiểu thổ san nghệ lan... ...).