e-hvtd v2.0 (9175)

白首 bạch thủ
♦Đầu bạc, chỉ người già. § Cũng như bạch đầu .