e-hvtd v2.0 (9175)

白雲石 bạch vân thạch
♦Đá có vân trắng, do các thành phần hóa học như calcium, magnesium, carbon và chất muối tạo thành (tiếng Anh: dolomite).