e-hvtd v2.0 (9175)

白種 bạch chủng
♦Giống người da trắng.