e-hvtd v2.0 (9175)

白楊 bạch dương
♦Dương liễu lá vàng có răng cưa. § Tục gọi là đại diệp dương .
♦Tên cung quán nhà Hán.