e-hvtd v2.0 (9175)

白日升天 bạch nhật thăng thiên
♦Theo đạo giáo, người sau khi tu luyện đắc đạo, giữa ban ngày bay lên cõi trời thành tiên.
♦Giữa ban ngày mà lên trời được, chỉ sự giàu sang vinh hiển mau chóng.
♦§ Cũng viết là: bạch nhật thăng thiên , bạch nhật thượng thăng .