e-hvtd v2.0 (9175)

白手成家 bạch thủ thành gia
♦Tay trắng tự lực làm nên sự nghiệp. ☆Tương tự: bạch thủ khởi gia .