e-hvtd v2.0 (9175)

甘苦 cam khổ
♦Vị ngọt và vị đắng. ◇Tuân Tử : Khẩu biện toan hàm cam khổ, tị biện phân phương tinh tao , (Vinh nhục ).
♦Tỉ dụ hoàn cảnh tốt đẹp và hoàn cảnh gian khổ. ◇Sử Kí : Yên vương điếu tử vấn cô, dữ bách tính đồng cam khổ , (Yên Triệu Công thế gia ).
♦Khốn khổ, gian khổ. ◇Lí Ngư : Thí vấn thị thục di an lạc? Thục phân cam khổ? Thùy dữ thê hoàng? ? ? ? (Thận loan giao , Bi khống ).