e-hvtd v2.0 (9175)

瑞典 thụy điển
♦Tên một quốc gia Bắc Âu, Thụy Điển vương quốc (tiếng Pháp: Suède). Thủ đô là Tư đức ca nhĩ ma (Stockholm).