e-hvtd v2.0 (9175)

琴歌 cầm ca
♦Khúc đàn có lời ca. Bắt đầu xuất hiện rất sớm. Khi diễn xướng, tùy theo tiếng đàn ngâm cao hát trầm. Ngày nay còn lưu truyền như: Dương Quan tam điệp , Tô Vũ tư quân , Hồ già thập bát phách , v.v.
♦Ca hát và đánh đàn. ◇Khổng Trĩ Khuê : Cầm ca kí đoạn, tửu phú vô tục , (Bắc san di văn ).