e-hvtd v2.0 (9175)

理由 lí do
♦Căn do của sự tình. ◇Ba Kim : Chí ư vi thập ma khứ Nhật Bổn? Duy nhất đích lí do thị học tập Nhật văn ? (Quan ư "Thần, quỷ, nhân" ", , ").