e-hvtd v2.0 (9175)

珠聯璧合 châu liên bích hợp
♦Hạt châu liền thành chuỗi, ngọc bích hợp thành đôi. Nghĩa bóng: Bạn tốt tụ họp với nhau, hay là trai gái tốt lành kết hợp. Thường dùng làm câu chúc tụng tân hôn. § Cũng viết bích hợp châu liên , liên châu hợp bích .