e-hvtd v2.0 (9175)

珠簾 châu liêm
♦Rèm châu, rèm cửa có đính hạt trai. ◇Lí Bạch : Mĩ nhân quyển châu liêm, Thâm tọa tần nga mi , (Oán tình ).