e-hvtd v2.0 (9175)

狂風 cuồng phong
♦Gió mạnh bạo, cường phong. ◇Tam quốc diễn nghĩa: Hốt nhiên cuồng phong đại tác, phi sa tẩu thạch , (Đệ thập hồi) Bỗng nhiên gió dữ nổi lên ầm ầm, cát bay đá đổ.