e-hvtd v2.0 (9175)

狂歌 cuồng ca
♦Buông thả theo mối tình tự trong lòng mà cất tiếng hát lớn. ◇Bạch Cư Dị : Khuyến quân tửu bôi mãn, Thính ngã cuồng ca từ 滿, (Cuồng ca từ ).