e-hvtd v2.0 (9175)

煮飯 chử phạn
♦Nấu chín cốc vật. Cũng phiếm chỉ thổi cơm nấu món ăn.