e-hvtd v2.0 (9175)

炮兵 pháo binh
♦Binh chủng cốt cán của lục quân , sử dụng hỏa lực yểm trợ quân tác chiến, phân làm dã chiến pháo binh phòng không pháo binh .