e-hvtd v2.0 (9175)

濮上之音 bộc thượng chi âm
♦Tiếng đàn hát trên sông Bộc . Ngày xưa trai gái nước Vệ hẹn hò ca hát dâm bôn ở trên bờ sông Bộc. Nghĩa bóng: Âm nhạc dâm đãng.