e-hvtd v2.0 (9175)

泰國 thái quốc
♦Nước Thái Lan (tiếng Anh: Thailand).