e-hvtd v2.0 (9175)

注音 chú âm
♦Ghi âm đọc (dùng chữ đồng âm hoặc kí hiệu).