e-hvtd v2.0 (9175)

注疏 chú sớ
♦Giảng rõ chữ và câu (âm đọc, ý nghĩa...) của kinh sách gọi là chú ; giải thích lời chú gọi là sớ .
♦Kí thuật, kí tải.