e-hvtd v2.0 (9175)

波累 ba lụy
♦Liên lụy, khiên liên. ◇Phúc huệ toàn thư : Tức thụ kí tri tình, diệc nghi khoan trí, miễn trọng án, hựu đa nhất phiên ba luy dã , , , (Quyển thập bát , Hình danh bộ , Khởi tang ).
♦Tràn đến, truyền đến (như sóng). ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Hậu lai hỏa tức liễu, khách sạn tịnh một hữu ba luy trứ , (Đệ nhị thập ngũ hồi).