e-hvtd v2.0 (9175)

波紋 ba văn
♦Vằn sóng, tức sóng gợn lăn tăn. ◎Như: ba văn như hộc sóng gợn lăn tăn như lụa mịn.