e-hvtd v2.0 (9175)

波瀾 ba lan
♦Sóng nước. ◇Phạm Trọng Yêm : Xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh , (Nhạc Dương Lâu kí ) Trời xuân ấm áp cảnh sắc tươi sáng, sóng nước như tờ (không dao động).
♦Tỉ dụ việc đời hoặc lòng người thay đổi thăng trầm. ◇Tống Nho Thuần : Càn khôn đa úy đồ, Hà xứ vô ba lan? , (Dực nhật hồ trung phong tuyết chuyển thậm ).
♦Tỉ dụ khí thế văn chương mênh mang mạnh mẽ. ◇Phương Can : Thượng tài thừa tửu đáo san âm, Nhật nhật thành thiên tự tự kim; Kính thủy chu hồi thiên vạn khoảnh, Ba lan đảo tả nhập quân tâm , ; , (Việt trung phùng Tôn Bách Thiên ).
♦Hình dung văn chương đè nén, cô đọng, đốn tỏa, ba chiết. ◇Vương An Thạch : Văn chương hạo miểu túc ba lan, Hành nghĩa điều điều hữu quy xứ , (Tặng Bành Khí Tư ).