e-hvtd v2.0 (9175)

波浪 ba lãng
♦Sóng. ◇Lí Thân : Không khoát viễn khán ba lãng tức, Sở san an ổn quá vân sầm , (Tố Tây Giang 西).
♦Tỉ dụ dòng tâm tư, suy tưởng lên xuống (như thủy triều). ◇Đàn kinh : Phiền não vô, ba lãng diệt , (Nghi vấn phẩm ).
♦Chỉ nét mặt.
♦Ân cần. Chỉ tình ái nam nữ. ◇Ung Hi Nhạc Phủ : Vấn Hồng Nương, nhất nhất thuyết đáo tha tâm thượng, tố liễu chủ trương, thông ta ba lãng, giáo nhĩ khứ thành song , , , , (Tiểu đào hồng , Tây sương bách vịnh chi lục thất 西).
♦Sóng gió. § Tỉ dụ sự tình đang diễn tiến gặp phải trắc trở hoặc khó khăn. ◇Vũ Hán Thần : Giá tràng họa sự tòng thiên giáng, nãi nãi nhĩ tiện hưu xướng khiếu tàm khả tiện hảo thương lượng, tẩu tương lai bình bạch địa sanh ba lãng , 便便, (Ngọc hồ xuân , Đệ nhị chiệp ).