e-hvtd v2.0 (9175)

波斯教 ba tư giáo
♦Tức là đạo Zoroastrianisme chủ trương hai thần Thiện và Ác, cũng gọi là Nhị Nguyên giáo hoặc Nhị Thần giáo (tiếng Pháp: Parsisme). § Cũng gọi là: Bái hỏa giáo , Hiên đạo .