e-hvtd v2.0 (9175)

波斯 ba tư
♦Tên nước: Persia (tiếng Anh), thuộc Á châu. Nay gọi là Y-Lãng (Iran).