e-hvtd v2.0 (9175)

波士頓 ba sĩ đốn
♦Thành phố Boston (Mĩ Quốc).