e-hvtd v2.0 (9175)

波及 ba cập
♦Tràn đến, truyền đến (như sóng).
♦Ảnh hưởng, liên lụy đến. ◇Cảnh thế thông ngôn : Quân kim nhật chi họa, ba cập thê tử , (Quế viên ngoại đồ cùng sám hối ).