e-hvtd v2.0 (9175)

法蘭西 pháp lan tây
♦Nói tắt của Pháp lan tây cộng hòa quốc 西 (tiếng Anh: The Republic of France).