e-hvtd v2.0 (9175)

法國 pháp quốc
♦Nước Pháp (France). § Gọi đủ là Pháp-lan-tây Cộng Hòa quốc 西 (The Republic of France).