e-hvtd v2.0 (9175)

武器 vũ khí
♦Binh khí. ◎Như: hiện đại đích vũ khí cụ hữu cường đại đích sát thương lực .