e-hvtd v2.0 (9175)

步兵 bộ binh
♦Binh chủng tác chiến trên đất liền, lục quân.
♦Tên chức quan, gọi tắt của Bộ binh giáo úy .