e-hvtd v2.0 (9175)

正角 chánh giác
♦Nhân vật chủ yếu trong tác phẩm văn nghệ. ◇Hồ Thích : Tại na cá cố sự lí, Sở Hoài Vương thị chánh giác, Khuất Nguyên đại khái hoàn thị phối giác , , (Độc "Sở từ" "").
♦Diễn viên đóng vai chính (hí kịch, điện ảnh).