e-hvtd v2.0 (9175)

正宮 chánh cung
♦Tên một cung điệu từ khúc trong lục cung .
♦Tục gọi hoàng hậu là chánh cung nương nương . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thần nữ dĩ dữ bệ hạ vi quý nhân, đại hiền đại hiếu, nghi cư chánh cung , , (Đệ lục thập lục hồi) Con gái tôi đã vào cung hầu bệ hạ làm quý nhân, hiền hậu hiếu thảo, nên lập làm hoàng hậu.