e-hvtd v2.0 (9175)

止痛 chỉ thống
♦Làm cho hết đau nhức. ◎Như: chỉ thống liệu thương .