e-hvtd v2.0 (9175)

止渴 chỉ khát
♦Làm cho hết khát, giải khát. ◎Như: vọng mai chỉ khát .